Original.png
Bông 610 - 1B100014

Bông 610 - 1B100014

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 19,80 Ly | CÔNG: 150.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  98.761 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  121.423 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  171.035 ₫ / tháng
809.340₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools