Original.png
Bông 610 - 1B100001

Bông 610 - 1B100001

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 123,80 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  497.989 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  624.926 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  902.829 ₫ / tháng
4.533.480₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools