Original.png
Bộ 610 - 1T000017

Bộ 610 - 1T000017

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 757,60 Ly | CÔNG: 1.100.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  2.769.398 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  3.489.614 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  5.066.373 ₫ / tháng
25.722.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools