Original.png
Bộ 610 - 1T000010

Bộ 610 - 1T000010

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 483,80 Ly | CÔNG: 1.950.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.999.953 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  2.519.195 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  3.655.963 ₫ / tháng
18.544.340₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools