Original.png
Bộ 610 - 1T000002

Bộ 610 - 1T000002

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 336,10 Ly | CÔNG: 750.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  1.339.035 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.685.649 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  2.444.485 ₫ / tháng
12.379.060₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools