Original.png
Bông 680 - 2B100001

Bông 680 - 2B100001

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 24,00 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  127.347 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  157.475 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  223.434 ₫ / tháng
1.076.000₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools