Original.png
Bông 610 - 1B100226

Bông 610 - 1B100226

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 40,80 Ly | CÔNG: 300.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫198.116 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫246.729 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫353.155 / tháng
1.736.160₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools