Original.png
Bông 610 - 1B100212

Bông 610 - 1B100212

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 34,40 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  158.821 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  197.170 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  281.126 ₫ / tháng
1.369.600₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools