Original.png
Bông 610 - 1B100206

Bông 610 - 1B100206

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 211,80 Ly | CÔNG: 400.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  826.849 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  1.039.682 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.505.636 ₫ / tháng
7.601.200₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools