Original.png
Bông 610 - 1B100179

Bông 610 - 1B100179

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 33,60 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫160.228 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫198.944 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫283.704 / tháng
1.382.720₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools