Original.png
Bông 610 - 1B100120

Bông 610 - 1B100120

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 40,70 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫192.379 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫239.493 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫342.639 / tháng
1.682.640₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools