Original.png
Bông 610 - 1B100081

Bông 610 - 1B100081

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 64,60 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫282.564 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫353.234 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫507.950 / tháng
2.523.920₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools