Original.png
Bông 610 - 1B100015

Bông 610 - 1B100015

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 17,40 Ly | CÔNG: 150.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  91.500 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  112.264 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  157.724 ₫ / tháng
741.600₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools