Original.png
Bông 610 - 1B100008

Bông 610 - 1B100008

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 41,40 Ly | CÔNG: 250.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫195.020 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫242.824 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫347.481 / tháng
1.707.280₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools