Original.png
Bông 610 - 1B000256

Bông 610 - 1B000256

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 42.80 Ly | CÔNG: 250,000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫200.303 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫249.487 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫357.164 / tháng
1.756.560₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools