top of page
Original.png

Nhẫn vàng

"Khách hàng của chúng tôi xứng đáng nhận được những gì tốt nhất."

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools
bottom of page