Original.png
Nhẫn 410 - 6N100012

Nhẫn 410 - 6N100012

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 237,60 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫664.162 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫834.503 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫1.207.427 / tháng
6.083.600₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools