Original.png
Dây 610 - 1D102728

Dây 610 - 1D102728

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 499,20 Ly | CÔNG: 500.000
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫1.949.301 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫2.455.313 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫3.563.117 / tháng
18.071.840₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools