Original.png
Bông 980 - 3B100003

Bông 980 - 3B100003

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 100,60 Ly | CÔNG: 200.000
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  612.558 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  769.420 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  1.112.836 ₫ / tháng
5.602.220₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools