Original.png
Bông 750 Ý - 9B000014

Bông 750 Ý - 9B000014

TRỌNG LƯỢNG VÀNG: 61.87 Ly | CÔNG: 0
 • Trả trước:

  ₫0
 • Trả góp 12 tháng:

  ₫370.153 / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  ₫463.700 / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  ₫668.503 / tháng
3.340.980₫Price

Giao hàng toàn quốc 1 - 3 ngày

​Đo size tay chân

​Dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

1. Đo size tay đeo nhẫn.

2. Đo size tay đeo lắc và vòng.

3. Đo size chân đeo lắc và vòng.

Sewing Tools